Bum

Phép vị tự

01/10/2021 Thiềm Triết 0

Phép vị tự. Rèn luyện trực tuyến với gói câu hỏi gồm 96 câu trắc nghiệm khách quan có lời giải.  Các em học sinh […]

Milo

Phép quay

26/09/2021 Thiềm Triết 0

Phép quay, phép dời hình. Rèn luyện trực tuyến với gói câu hỏi gồm 84 câu trắc nghiệm khách quan có lời giải.  Các em […]