vectơ

Vectơ

22/10/2022 Thiềm Triết 0

Vectơ. – các khái niệm. Bài được soạn theo chương trình mới 2018. Yêu cầu cơ bản cần đạt sau bài học: Nhận biết được […]

Tập hợp mệnh đề

Tập hợp

29/07/2022 Thiềm Triết 0

Tập hợp. Bài được biên soạn theo chương trình mới 2018. Yêu cầu cơ bản cần đạt: Nhận biết được các khái niệm cơ bản […]