Kiểm tra

Bấm vào nút lệnh BẮT ĐẦU LÀM BÀI để bắt đầu bài kiểm tra.

Nhập vào chính xác họ tên và lớp khi vừa vào bài kiểm tra,

Tại các câu hỏi, kích vào các nút tròn trước “Chọn A”, “Chọn B”, “Chọn C”, “Chọn D” để chọn đáp án.

Nhấn vào nút lệnh “Nộp bài” phía dưới câu hỏi cuối cùng để nộp bài.

Khi hết giờ làm bài, bài sẽ tự động nộp. 

Nếu tắt trình duyệt mà không nộp bài thì bài sẽ được nộp khi bạn mở lại bạn sẽ tiếp tục làm bài nếu chưa hết thời gian, ngược lại thì bài sẽ được nộp tự động. 

 

This quiz was available between 21/10/2021 14:10 and 21/10/2021 14:35.