Sở Nam Định 2022

Sở Nam Định 2022.

Rèn luyện với đề thi thử của Sở Nam Định 2022.

Đề gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan.

Kết quả làm bài và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

 

1. Sở Nam Định 2022

Câu 1 trên 50

2. Sở Nam Định 2022

Câu 2 trên 50

3. Sở Nam Định 2022

Câu 3 trên 50

4. Sở Nam Định 2022

Câu 4 trên 50

5. Sở Nam Định 2022

Câu 5 trên 50

6. Sở Nam Định 2022

Câu 6 trên 50

7. Sở Nam Định 2022

Câu 7 trên 50

8. Sở Nam Định 2022

Câu 8 trên 50

9. Sở Nam Định 2022

Câu 9 trên 50

10. Sở Nam Định 2022

Câu 10 trên 50

11. Sở Nam Định 2022

Câu 11 trên 50

12. Sở Nam Định 2022

Câu 12 trên 50

13. Sở Nam Định 2022

Câu 13 trên 50

14. Sở Nam Định 2022

Câu 14 trên 50

15. Sở Nam Định 2022

Câu 15 trên 50

16. Sở Nam Định 2022

Câu 16 trên 50

17. Sở Nam Định 2022

Câu 17 trên 50

18. Sở Nam Định 2022

Câu 18 trên 50

19. Sở Nam Định 2022

Câu 19 trên 50

20. Sở Nam Định 2022

Câu 20 trên 50

21. Sở Nam Định 2022

Câu 21 trên 50

22. Sở Nam Định 2022

Câu 22 trên 50

23. Sở Nam Định 2022

Câu 23 trên 50

24. Sở Nam Định 2022

Câu 24 trên 50

25. Sở Nam Định 2022

Câu 25 trên 50

26. Sở Nam Định 2022

Câu 26 trên 50

27. Sở Nam Định 2022

Câu 27 trên 50

28. Sở Nam Định 2022

Câu 28 trên 50

29. Sở Nam Định 2022

Câu 29 trên 50

30. Sở Nam Định 2022

Câu 30 trên 50

31. Sở Nam Định 2022

Câu 31 trên 50

32. Sở Nam Định 2022

Câu 32 trên 50

33. Sở Nam Định 2022

Câu 33 trên 50

34. Sở Nam Định 2022

Câu 34 trên 50

35. Sở Nam Định 2022

Câu 35 trên 50

36. Sở Nam Định 2022

Câu 36 trên 50

37. Sở Nam Định 2022

Câu 37 trên 50

38. Sở Nam Định 2022

Câu 38 trên 50

39. Sở Nam Định 2022

Câu 39 trên 50

40. Sở Nam Định 2022

Câu 40 trên 50

41. Sở Nam Định 2022

Câu 41 trên 50

42. Sở Nam Định 2022

Câu 42 trên 50

43. Sở Nam Định 2022

Câu 43 trên 50

44. Sở Nam Định 2022

Câu 44 trên 50

45. Sở Nam Định 2022

Câu 45 trên 50

46. Sở Nam Định 2022

Câu 46 trên 50

47. Sở Nam Định 2022

Câu 47 trên 50

48. Sở Nam Định 2022

Câu 48 trên 50

49. Sở Nam Định 2022

Câu 49 trên 50

50. Sở Nam Định 2022

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Shopee Lazada Tiki

Xem thêm các đề thi thử năm 2022 tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.