Đề ôn THPT 2022

Đề ôn THPT 2022.

Ôn tập theo ma trận đề tham khảo 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỗi lượt làm bài, trang sẽ dựng một đề mới gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan. Các câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng gồm hơn một vạn câu hỏi.

Kết quả làm bài và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.


1. nguyên hàm

Câu 1 trên 50

2. giá trị lớn nhất

Câu 2 trên 50

3. phương trình mặt phẳng

Câu 3 trên 50

4. phương trình đường thẳng

Câu 4 trên 50

5. Min Max tập hợp điểm

Câu 5 trên 50

6. ứng dụng của tích phân

Câu 6 trên 50

7. phương trình mũ

Câu 7 trên 50

8. đồ thị

Câu 8 trên 50

9. bất phương trình mũ, logarit

Câu 9 trên 50

10. giá trị lớn nhất

Câu 10 trên 50

11. số phức

Câu 11 trên 50

12. thể tích

Câu 12 trên 50

13. phương trình nghiệm phức

Câu 13 trên 50

14. nguyên hàm

Câu 14 trên 50

15. tích phân

Câu 15 trên 50

16. đồ thị

Câu 16 trên 50

17. cấp số cộng

Câu 17 trên 50

18. hàm số mũ

Câu 18 trên 50

19. đồ thị

Câu 19 trên 50

20. tọa độ trong không gian

Câu 20 trên 50

21. tọa độ trong không gian

Câu 21 trên 50

22. cực đại, cực tiểu

Câu 22 trên 50

23. cực đại, cực tiểu

Câu 23 trên 50

24. tiệm cận

Câu 24 trên 50

25. mặt cầu

Câu 25 trên 50

26. thể tích

Câu 26 trên 50

27. tích phân

Câu 27 trên 50

28. phương trình đường thẳng

Câu 28 trên 50

29. logarit

Câu 29 trên 50

30. ứng dụng của tích phân

Câu 30 trên 50

31. tọa độ trong không gian

Câu 31 trên 50

32. phương trình nghiệm phức

Câu 32 trên 50

33. xác suất

Câu 33 trên 50

34. Tổ hợp

Câu 34 trên 50

35. phương trình mũ

Câu 35 trên 50

36. thể tích

Câu 36 trên 50

37. phương trình mặt phẳng

Câu 37 trên 50

38. phép chia số phức

Câu 38 trên 50

39. lũy thừa

Câu 39 trên 50

40. phương trình đường thẳng

Câu 40 trên 50

41. Đồng biến, nghịch biến

Câu 41 trên 50

42. bất phương trình mũ, logarit

Câu 42 trên 50

43. mặt tròn xoay

Câu 43 trên 50

44. Đồng biến, nghịch biến

Câu 44 trên 50

45. bất phương trình mũ, logarit

Câu 45 trên 50

46. mặt tròn xoay

Câu 46 trên 50

47. số phức

Câu 47 trên 50

48. khoảng cách

Câu 48 trên 50

49. nguyên hàm

Câu 49 trên 50

50. góc trong không gian

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Hỗ trợ trang bằng cách bấm vào các sàn thương mại phía dưới khi có nhu cầu mua hàng!
Shopee Lazada Tiki

Đề ôn THPT 2022 gồm 50 câu được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo ma trận.

Dưới đây là ma trận xây dựng từ đề tham khảo 2022.

Ma trận đề ôn THPT 2022

Nội dungNBTHVDVDCTổng
Tổ hợp 1  5
Xác suất 1  
Cấp số cộng, cấp số nhân1   
Góc1   
Khoảng cách 1  
Đơn điệu11  10
Cực trị1  1
GTLN – GTNN11  
Tiệm cận1   
Đồ thị – Tương giao111 
Lũy thừa, lôgarit11  8
Hàm số mũ –lôgarit1   
Phương trình mũ  –  lôgarit 11 
Bất phương trình mũ  –  lôgarit 2 1
Nguyên hàm21  7
Tích phân 1 1
Ứng dụng1 1 
Số phức11  6
Các phép toán 1  
PTBH hệ số thực 11 
Min-Max của môđun số phức   1
Đa diện    3
Thể tích2 1 
Khối nón – Khối trụ2   3
Khối cầu  1 
Hệ tọa độ111 8
Phương trình mặt phẳng11  
Phương trình đường thẳng11 1
Tổng20187550

 

Xem thêm các đề thi tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.