Đề ôn THPT 2022 (TB)

Đề ôn THPT 2022 (TB) dành cho học sinh có học lực trung bình.

Ôn tập với đề xây dựng dựa theo ma trận đề tham khảo 2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nội dung đề được  sửa đổi để phù hợp với học sinh có học lực trung bình.

Mỗi lượt làm bài, trang sẽ dựng một đề mới gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan. Các câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng gồm hơn một vạn câu hỏi.

Kết quả làm bài và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

1. thể tích

Câu 1 trên 50

2. nguyên hàm

Câu 2 trên 50

3. phương trình mũ

Câu 3 trên 50

4. đồ thị

Câu 4 trên 50

5. bất phương trình mũ, logarit

Câu 5 trên 50

6. tích phân

Câu 6 trên 50

7. bất phương trình mũ, logarit

Câu 7 trên 50

8. phép chia số phức

Câu 8 trên 50

9. phương trình mặt phẳng

Câu 9 trên 50

10. giá trị lớn nhất

Câu 10 trên 50

11. phương trình mặt phẳng

Câu 11 trên 50

12. tích phân

Câu 12 trên 50

13. ứng dụng của tích phân

Câu 13 trên 50

14. phương trình đường thẳng

Câu 14 trên 50

15. tiệm cận

Câu 15 trên 50

16. Tổ hợp

Câu 16 trên 50

17. cực đại, cực tiểu

Câu 17 trên 50

18. thể tích

Câu 18 trên 50

19. mặt cầu

Câu 19 trên 50

20. số phức

Câu 20 trên 50

21. đồ thị

Câu 21 trên 50

22. cực đại, cực tiểu

Câu 22 trên 50

23. hàm số mũ

Câu 23 trên 50

24. tọa độ trong không gian

Câu 24 trên 50

25. số phức

Câu 25 trên 50

26. logarit

Câu 26 trên 50

27. phương trình nghiệm phức

Câu 27 trên 50

28. thể tích

Câu 28 trên 50

29. mặt tròn xoay

Câu 29 trên 50

30. giá trị lớn nhất

Câu 30 trên 50

31. tọa độ trong không gian

Câu 31 trên 50

32. mặt tròn xoay

Câu 32 trên 50

33. hàm số mũ

Câu 33 trên 50

34. lũy thừa

Câu 34 trên 50

35. tọa độ trong không gian

Câu 35 trên 50

36. khoảng cách

Câu 36 trên 50

37. xác suất

Câu 37 trên 50

38. cấp số cộng

Câu 38 trên 50

39. tích phân

Câu 39 trên 50

40. phương trình mũ

Câu 40 trên 50

41. góc trong không gian

Câu 41 trên 50

42. Đồng biến, nghịch biến

Câu 42 trên 50

43. đồ thị

Câu 43 trên 50

44. Min Max tập hợp điểm

Câu 44 trên 50

45. cộng trừ và nhân số phức

Câu 45 trên 50

46. nguyên hàm

Câu 46 trên 50

47. phương trình đường thẳng

Câu 47 trên 50

48. phương trình đường thẳng

Câu 48 trên 50

49. Đồng biến, nghịch biến

Câu 49 trên 50

50. ứng dụng của tích phân

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Hỗ trợ trang bằng cách bấm vào các sàn thương mại phía dưới khi có nhu cầu mua hàng!
Shopee Lazada Tiki

Đề ôn THPT 2022 (TB) gồm 50 câu được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo ma trận.

Dưới đây là ma trận xây dựng từ đề tham khảo 2022.

Ma trận đề ôn THPT 2022 (TB)

Nội dungNBTHVDVDCTổng
Tổ hợp 1  5
Xác suất 1  
Cấp số cộng, cấp số nhân1   
Góc1   
Khoảng cách 1  
Đơn điệu11  10
Cực trị11  
GTLN – GTNN11  
Tiệm cận1   
Đồ thị – Tương giao111 
Lũy thừa, lôgarit11  8
Hàm số mũ –lôgarit11  
Phương trình mũ  –  lôgarit11  
Bất phương trình mũ  –  lôgarit11  
Nguyên hàm11  7
Tích phân111 
Ứng dụng11  
Số phức11  6
Các phép toán11  
PTBH hệ số thực 1  
Min-Max của môđun số phức  1 
Đa diện    3
Thể tích111 
Khối nón – Khối trụ11  3
Khối cầu 1  
Hệ tọa độ21  8
Phương trình mặt phẳng11  
Phương trình đường thẳng111 
Tổng22235050

 

Xem thêm các đề thi tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.