Cuối kì 2 lớp 12 (MT2)

Cuối kì 2 lớp 12 (MT2).

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 lớp 12.

Đề dựng theo ma trận 2, chỉ gồm các nội dung ở học kì 2.

Bài rèn luyện gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi.

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. Các câu hỏi ở mức độ 3 và 4 có thể thay thế cho các bài tự luận.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

12d311

1. nguyên hàm

Câu 1 trên 51

2. nguyên hàm

Câu 2 trên 51

12d321

3. tích phân

Câu 3 trên 51

4. tích phân

Câu 4 trên 51

12d331

5. ứng dụng của tích phân

Câu 5 trên 51

6. ứng dụng của tích phân

Câu 6 trên 51

7. ứng dụng của tích phân

Câu 7 trên 51

12h311

8. tọa độ trong không gian

Câu 8 trên 51

12d411

9. số phức

Câu 9 trên 51

10. số phức

Câu 10 trên 51

12h321

11. phương trình mặt phẳng

Câu 11 trên 51

12. phương trình mặt phẳng

Câu 12 trên 51

12d421

13. cộng trừ và nhân số phức

Câu 13 trên 51

14. cộng trừ và nhân số phức

Câu 14 trên 51

12d431

15. phép chia số phức

Câu 15 trên 51

16. phép chia số phức

Câu 16 trên 51

12h331

17. phương trình đường thẳng

Câu 17 trên 51

18. phương trình đường thẳng

Câu 18 trên 51

19. phương trình đường thẳng

Câu 19 trên 51

12d442

20. phương trình nghiệm phức

Câu 20 trên 51

21. phương trình nghiệm phức

Câu 21 trên 51

12d432

22. phép chia số phức

Câu 22 trên 51

12d422

23. cộng trừ và nhân số phức

Câu 23 trên 51

12d332

24. ứng dụng của tích phân

Câu 24 trên 51

25. ứng dụng của tích phân

Câu 25 trên 51

12h332

26. phương trình đường thẳng

Câu 26 trên 51

12h322

27. phương trình mặt phẳng

Câu 27 trên 51

28. phương trình mặt phẳng

Câu 28 trên 51

12d412

29. số phức

Câu 29 trên 51

30. số phức

Câu 30 trên 51

12d322

31. tích phân

Câu 31 trên 51

32. tích phân

Câu 32 trên 51

12h312

33. tọa độ trong không gian

Câu 33 trên 51

12d312

34. nguyên hàm

Câu 34 trên 51

35. nguyên hàm

Câu 35 trên 51

12d443

36. phương trình nghiệm phức

Câu 36 trên 51

12d453

37. Min Max tập hợp điểm

Câu 37 trên 51

12d433

38. phép chia số phức

Câu 38 trên 51

12d323

39. tích phân

Câu 39 trên 51

12d333

40. ứng dụng của tích phân

Câu 40 trên 51

41. ứng dụng của tích phân

Câu 41 trên 51

12d313

42. nguyên hàm

Câu 42 trên 51

12h333

43. phương trình đường thẳng

Câu 43 trên 51

12h323

44. phương trình mặt phẳng

Câu 44 trên 51

12h313

45. tọa độ trong không gian

Câu 45 trên 51

12h314

46. tọa độ trong không gian

Câu 46 trên 51

12h324

47. phương trình mặt phẳng

Câu 47 trên 51

12h334

48. phương trình đường thẳng

Câu 48 trên 51

12d314

49. nguyên hàm

Câu 49 trên 51

12d324

50. tích phân

Câu 50 trên 51

12d454

51. Min Max tập hợp điểm

Câu 51 trên 51


 

Tài trợ

Hỗ trợ trang bằng cách bấm vào các sàn thương mại phía dưới khi có nhu cầu mua hàng!
Shopee Lazada Tiki

Đề ôn tập gồm 50 câu được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo ma trận.

Dưới đây là ma trận đề.

Ma trận đề cuối kì 2 lớp 12 (MT2):

Nội dungNBTHVDVDC Tổng
Đơn điệu     
Cực trị    
GTLN – GTNN    
Tiệm cận    
Đồ thị – BBT    
Lũy thừa, lôgarit     
Hàm số mũ –lôgarit    
PT mũ  –  lôgarit    
BPT mũ  –  lôgarit    
Nguyên hàm221119
Tích phân2211
Ứng dụng322 
Số phức22  16
Cộng trừ và nhân số phức21  
Phép chia số phức211 
Phương trinh bậc hai111 
Tập hợp điểm – MinMax  11
Khối Đa diện     
Thể tích    
Khối nón – Khối trụ     
Khối cầu    
Hệ tọa độ111 15
Phương trình mặt phẳng2211
Phương trình đường thẳng3111
 Tổng201510550


Xem thêm các bài kiểm tra định kì lớp 12 tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.