Quy tắc tính đạo hàm

Quy tắc tính đạo hàm.

Rèn luyện trực tuyến với 92 câu trắc nghiệm khách quan có lời giải chi tiết. 

Các em học sinh tự rèn luyện với 10 câu ngẫu nhiên trong mỗi lượt.

Kết quả làm bài có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

11d511

1. đạo hàm

Câu 1 trên 10

11d521

2. đạo hàm

Câu 2 trên 10

3. đạo hàm

Câu 3 trên 10

4. đạo hàm

Câu 4 trên 10

11d522

5. đạo hàm

Câu 5 trên 10

6. đạo hàm

Câu 6 trên 10

7. đạo hàm

Câu 7 trên 10

8. đạo hàm

Câu 8 trên 10

11d523

9. đạo hàm

Câu 9 trên 10

10. đạo hàm

Câu 10 trên 10


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Xem các bài cùng chuyên mục với bài Quy tắc tính đạo hàm tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.