Cuối năm lớp 12

Cuối năm lớp 12.

Ôn tập cuối năm lớp 12.

Đề dựng theo ma trận 1, bao gồm nội dung cả học kì 1 và học kì 2. Tuy nhiên, trọng tâm của đề nghiêng về học kì 2.

Bài rèn luyện gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi.

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. Các câu hỏi ở mức độ 3 và 4 có thể thay thế cho các bài tự luận.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

12d121

1. cực đại, cực tiểu

Câu 1 trên 50

12h111

2. khối đa diện

Câu 2 trên 50

12d141

3. tiệm cận

Câu 3 trên 50

12d151

4. đồ thị

Câu 4 trên 50

12d211

5. lũy thừa

Câu 5 trên 50

12h211

6. mặt tròn xoay

Câu 6 trên 50

7. mặt tròn xoay

Câu 7 trên 50

12d241

8. hàm số mũ

Câu 8 trên 50

12d261

9. bất phương trình mũ, logarit

Câu 9 trên 50

12d311

10. nguyên hàm

Câu 10 trên 50

11. nguyên hàm

Câu 11 trên 50

12d321

12. tích phân

Câu 12 trên 50

12h311

13. tọa độ trong không gian

Câu 13 trên 50

14. tọa độ trong không gian

Câu 14 trên 50

12d411

15. số phức

Câu 15 trên 50

12h321

16. phương trình mặt phẳng

Câu 16 trên 50

12d421

17. cộng trừ và nhân số phức

Câu 17 trên 50

18. cộng trừ và nhân số phức

Câu 18 trên 50

12d431

19. phép chia số phức

Câu 19 trên 50

12h331

20. phương trình đường thẳng

Câu 20 trên 50

12d442

21. phương trình nghiệm phức

Câu 21 trên 50

22. phương trình nghiệm phức

Câu 22 trên 50

12d432

23. phép chia số phức

Câu 23 trên 50

12d332

24. ứng dụng của tích phân

Câu 24 trên 50

12h222

25. mặt cầu

Câu 25 trên 50

12h332

26. phương trình đường thẳng

Câu 26 trên 50

27. phương trình đường thẳng

Câu 27 trên 50

12d252

28. phương trình mũ

Câu 28 trên 50

12d412

29. số phức

Câu 29 trên 50

12h322

30. phương trình mặt phẳng

Câu 30 trên 50

31. phương trình mặt phẳng

Câu 31 trên 50

12d322

32. tích phân

Câu 32 trên 50

33. tích phân

Câu 33 trên 50

12d132

34. giá trị lớn nhất

Câu 34 trên 50

12h312

35. tọa độ trong không gian

Câu 35 trên 50

12d232

36. logarit

Câu 36 trên 50

12d122

37. cực đại, cực tiểu

Câu 37 trên 50

12h132

38. thể tích

Câu 38 trên 50

12d312

39. nguyên hàm

Câu 39 trên 50

12h333

40. phương trình đường thẳng

Câu 40 trên 50

12h313

41. tọa độ trong không gian

Câu 41 trên 50

12d112

42. Đồng biến, nghịch biến

Câu 42 trên 50

12d334

43. ứng dụng của tích phân

Câu 43 trên 50

12h324

44. phương trình mặt phẳng

Câu 44 trên 50

12d153

45. đồ thị

Câu 45 trên 50

12h334

46. phương trình đường thẳng

Câu 46 trên 50

12d313

47. nguyên hàm

Câu 47 trên 50

12d324

48. tích phân

Câu 48 trên 50

12d453

49. Min Max tập hợp điểm

Câu 49 trên 50

12d454

50. Min Max tập hợp điểm

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Đề ôn tập gồm 50 câu được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo ma trận. 

Dưới đây là ma trận đề.

Ma trận đề cuối năm lớp 12:

Nội dungNBTHVDVDC Tổng
Đơn điệu 1  7
Cực trị11  
GTLN – GTNN 1  
Tiệm cận1   
Đồ thị – BBT1 1 
Lũy thừa, lôgarit11  5
Hàm số mũ –lôgarit1   
PT mũ  –  lôgarit 1  
BPT mũ  –  lôgarit1   
Nguyên hàm211 10
Tích phân12 1
Ứng dụng 1 1
Số phức11  10
Các phép toán31  
Phương trinh bậc hai 2  
Tập hợp điểm.  Min-Max  11
Khối Đa diện1   2
Thể tích 1  
Khối nón – Khối trụ2   3
Khối cầu 1  
Hệ tọa độ211 13
Phương trình mặt phẳng12 1
Phương trình đường thẳng1211
 Tổng20205550


Xem thêm các bài kiểm tra định kì lớp 12 tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.