Giữa kì 2 lớp 11

Giữa kì 2 lớp 11.

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 lớp 11.

Bài rèn luyện gồm 40 câu bao gồm:

– 35 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn;

– 5 câu điền đáp số (thay cho các bài tự luận).

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. 

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

11h311

1. vectơ trong không gian

Câu 1 trên 40

2. vectơ trong không gian

Câu 2 trên 40

11d411

3. giới hạn dãy số

Câu 3 trên 40

4. giới hạn dãy số

Câu 4 trên 40

5. giới hạn dãy số

Câu 5 trên 40

6. giới hạn dãy số

Câu 6 trên 40

11d421

7. giới hạn của hàm số

Câu 7 trên 40

8. giới hạn của hàm số

Câu 8 trên 40

9. giới hạn của hàm số

Câu 9 trên 40

10. giới hạn của hàm số

Câu 10 trên 40

11d431

11. hàm số liên tục

Câu 11 trên 40

12. hàm số liên tục

Câu 12 trên 40

13. hàm số liên tục

Câu 13 trên 40

14. hàm số liên tục

Câu 14 trên 40

15. hàm số liên tục

Câu 15 trên 40

11h321

16. đường thẳng vuông góc

Câu 16 trên 40

17. đường thẳng vuông góc

Câu 17 trên 40

18. đường thẳng vuông góc

Câu 18 trên 40

11h331

19. đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Câu 19 trên 40

20. đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Câu 20 trên 40

11d432

21. hàm số liên tục

Câu 21 trên 40

22. hàm số liên tục

Câu 22 trên 40

23. hàm số liên tục

Câu 23 trên 40

11d412

24. giới hạn dãy số

Câu 24 trên 40

25. giới hạn dãy số

Câu 25 trên 40

11d422

26. giới hạn của hàm số

Câu 26 trên 40

27. giới hạn của hàm số

Câu 27 trên 40

28. giới hạn của hàm số

Câu 28 trên 40

11h322

29. đường thẳng vuông góc

Câu 29 trên 40

11h332

30. đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Câu 30 trên 40

11d433

31. hàm số liên tục

Câu 31 trên 40

32. hàm số liên tục

Câu 32 trên 40

11d423

33. giới hạn của hàm số

Câu 33 trên 40

11d413

34. giới hạn dãy số

Câu 34 trên 40

11h333

35. đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Câu 35 trên 40

11d437

36. hàm số liên tục

 

            Nhập trả lời đúng hoặc sai:

Câu 36 trên 40

11h338

37. đường thẳng vuông góc mặt phẳng

 

            Nhập đáp số:

Câu 37 trên 40

11d427

38. giới hạn hàm số

 

            Nhập đáp số:

Câu 38 trên 40

11d438

39. hàm số liên tục

 

            Nhập trả lời đúng hoặc sai:

Câu 39 trên 40

11d417

40. giới hạn dãy số

 

            Nhập đáp số:

Câu 40 trên 40


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11

Nội dungNBTHVDTLTổng
Hàm số lượng giác     
Phương trình lượng giác cơ bản    
Một số phương trình lượng giác thường gặp    
Quy tắc đếm.     
Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp.    
Nhị thức Niu – tơn    
Phép thử và biến cố. Xác suất của biến cố    
Phương pháp quy nạp toán học     
Dãy số     
Cấp số cộng     
Cấp số nhân     
Giới hạn của dãy số42118
Giới hạn của hàm số43119
Hàm số liên tục532212
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm     
Quy tắc tính đạo hàm     
Đạo hàm của hàm số lượng giác     
Vi phân     
Đạo hàm cấp hai     
Phép biến hình, phép tịnh tiến     
Phép quay, khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau    
Phép vị tự, phép đồng dạng    
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian     
Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song    
Đường thẳng và mặt phẳng song song    
Hai mặt phẳng song song     
Phép chiếu song song     
Vectơ trong không gian2   11
Hai đường thẳng vuông góc3111
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng21
Hai mặt phẳng vuông góc     
Khoảng cách     
 20105540

Xem các bài cùng chuyên mục tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.