Giữa kì 2 lớp 10

Giữa kì 2 lớp 10.

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 lớp 10.

Bài rèn luyện gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan.

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. 

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

10h231

1. hệ thức lượng

Câu 1 trên 40

2. hệ thức lượng

Câu 2 trên 40

10d411

3. bất đẳng thức

Câu 3 trên 40

10d431

4. dấu của nhị thức

Câu 4 trên 40

5. dấu của nhị thức

Câu 5 trên 40

6. dấu của nhị thức

Câu 6 trên 40

7. dấu của nhị thức

Câu 7 trên 40

8. dấu của nhị thức

Câu 8 trên 40

9. dấu của nhị thức

Câu 9 trên 40

10. dấu của nhị thức

Câu 10 trên 40

10d451

11. tam thức bậc hai

Câu 11 trên 40

12. tam thức bậc hai

Câu 12 trên 40

13. tam thức bậc hai

Câu 13 trên 40

14. tam thức bậc hai

Câu 14 trên 40

15. tam thức bậc hai

Câu 15 trên 40

16. tam thức bậc hai

Câu 16 trên 40

10h311

17. phương trình đường thẳng

Câu 17 trên 40

18. phương trình đường thẳng

Câu 18 trên 40

19. phương trình đường thẳng

Câu 19 trên 40

20. phương trình đường thẳng

Câu 20 trên 40

10d412

21. bất đẳng thức

Câu 21 trên 40

10d452

22. tam thức bậc hai

Câu 22 trên 40

23. tam thức bậc hai

Câu 23 trên 40

10d432

24. dấu của nhị thức

Câu 24 trên 40

25. dấu của nhị thức

Câu 25 trên 40

26. dấu của nhị thức

Câu 26 trên 40

27. dấu của nhị thức

Câu 27 trên 40

10h312

28. phương trình đường thẳng

Câu 28 trên 40

29. phương trình đường thẳng

Câu 29 trên 40

30. phương trình đường thẳng

Câu 30 trên 40

10h232

31. hệ thức lượng

Câu 31 trên 40

32. hệ thức lượng

Câu 32 trên 40

10d413

33. bất đẳng thức

Câu 33 trên 40

10d453

34. tam thức bậc hai

Câu 34 trên 40

35. tam thức bậc hai

Câu 35 trên 40

10d433

36. dấu của nhị thức

Câu 36 trên 40

37. dấu của nhị thức

Câu 37 trên 40

10h313

38. phương trình đường thẳng

Câu 38 trên 40

39. phương trình đường thẳng

Câu 39 trên 40

10h318

40. phương trình đường thẳng

 

            Nhập đáp số:

Câu 40 trên 40


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Ma trận đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2.

Nội dung NB TH VD  Tổng
Bất đẳng thức 1 1 1 3
Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

7


4


2


13
Dấu của nhị thức bậc nhất
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Tam thức bậc hai 6 2 2 10
Hệ thức lượng trong tam giác 2 2   4
Phương trình đường thẳng 4 3 3 10
                  Tổng 20 12 8 40

Xem các bài cùng chuyên mục tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.