Giữa kì 2 lớp 12

Giữa kì 2 lớp 12.

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 lớp 12.

Bài rèn luyện gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên theo ma trận.

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. Các câu hỏi ở mức độ 3 và 4 có thể thay thế cho các bài tự luận.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

12d311

1. nguyên hàm

Câu 1 trên 50

2. nguyên hàm

Câu 2 trên 50

3. nguyên hàm

Câu 3 trên 50

4. nguyên hàm

Câu 4 trên 50

5. nguyên hàm

Câu 5 trên 50

12d321

6. tích phân

Câu 6 trên 50

7. tích phân

Câu 7 trên 50

8. tích phân

Câu 8 trên 50

9. tích phân

Câu 9 trên 50

12d331

10. ứng dụng của tích phân

Câu 10 trên 50

11. ứng dụng của tích phân

Câu 11 trên 50

12. ứng dụng của tích phân

Câu 12 trên 50

12h221

13. mặt cầu

Câu 13 trên 50

14. mặt cầu

Câu 14 trên 50

12h311

15. tọa độ trong không gian

Câu 15 trên 50

16. tọa độ trong không gian

Câu 16 trên 50

17. tọa độ trong không gian

Câu 17 trên 50

12h321

18. phương trình mặt phẳng

Câu 18 trên 50

19. phương trình mặt phẳng

Câu 19 trên 50

20. phương trình mặt phẳng

Câu 20 trên 50

12d332

21. ứng dụng của tích phân

Câu 21 trên 50

12h322

22. phương trình mặt phẳng

Câu 22 trên 50

23. phương trình mặt phẳng

Câu 23 trên 50

12d322

24. tích phân

Câu 24 trên 50

25. tích phân

Câu 25 trên 50

26. tích phân

Câu 26 trên 50

27. tích phân

Câu 27 trên 50

28. tích phân

Câu 28 trên 50

29. tích phân

Câu 29 trên 50

12h312

30. tọa độ trong không gian

Câu 30 trên 50

31. tọa độ trong không gian

Câu 31 trên 50

12d312

32. nguyên hàm

Câu 32 trên 50

33. nguyên hàm

Câu 33 trên 50

34. nguyên hàm

Câu 34 trên 50

35. nguyên hàm

Câu 35 trên 50

12d333

36. ứng dụng của tích phân

Câu 36 trên 50

12h223

37. mặt cầu

Câu 37 trên 50

38. mặt cầu

Câu 38 trên 50

12h323

39. phương trình mặt phẳng

Câu 39 trên 50

40. phương trình mặt phẳng

Câu 40 trên 50

41. phương trình mặt phẳng

Câu 41 trên 50

12h313

42. tọa độ trong không gian

Câu 42 trên 50

43. tọa độ trong không gian

Câu 43 trên 50

12d334

44. ứng dụng của tích phân

Câu 44 trên 50

12h314

45. tọa độ trong không gian

Câu 45 trên 50

12h324

46. phương trình mặt phẳng

Câu 46 trên 50

12d323

47. tích phân

Câu 47 trên 50

12d313

48. nguyên hàm

Câu 48 trên 50

12d314

49. nguyên hàm

Câu 49 trên 50

12d324

50. tích phân

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Đề ôn tập gồm 50 câu được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo ma trận. Do đó đề thi có thể không theo đúng các đặc tả.

Dưới đây là ma trận đề.

Ma trận đề giữa kì 2 lớp 12:

Nội dung NB TH VD VDC Tổng
Đơn điệu          
Cực trị          
GTLN và GTNN          
Tiệm cận          
Đồ thị – BBT          
Lũy thừa, lôgarit          
Hàm số mũ, hàm sốlôgarit          
Phương trình mũ  và phương trình  lôgarit          
Bất phương trình mũ và lôgarit          
Nguyên hàm 5 4 1 1 11
Tích phân 4 6 1 1 12
Ứng dụng 3 1 1   5
Số phức          
Các phép toán          
Phương trình bậc hai hệ số thực          
Khối đa diện          
Thể tích khối đa diện          
Mặt nón          
Mặt trụ          
Mặt cầu 2   2 1 5
Hệ tọa độ 3 2 2 1 8
Phương trình mặt phẳng 3 2 3 1 9
Phương trình đường thẳng          
  20 15 10 5 50


Xem thêm các bài kiểm tra định kì lớp 12 tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.