Dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai và Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc hai.

Rèn luyện trực tuyến với 112 câu trắc nghiệm khách quan có lời giải chi tiết. 

Các em học sinh tự rèn luyện với 10 câu ngẫu nhiên trong mỗi lượt.

Kết quả làm bài có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

10d451

1. tam thức bậc hai

Câu 1 trên 10

2. tam thức bậc hai

Câu 2 trên 10

10d452

3. tam thức bậc hai

Câu 3 trên 10

4. tam thức bậc hai

Câu 4 trên 10

5. tam thức bậc hai

Câu 5 trên 10

6. tam thức bậc hai

Câu 6 trên 10

7. tam thức bậc hai

Câu 7 trên 10

10d453

8. tam thức bậc hai

Câu 8 trên 10

9. tam thức bậc hai

Câu 9 trên 10

10d454

10. tam thức bậc hai

Câu 10 trên 10


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Xem các bài cùng chuyên mục với bài Dấu của tam thức tại đây.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.