Giới hạn của dãy số

Giới hạn của dãy số.

Rèn luyện trực tuyến với 124 câu trắc nghiệm khách quan có lời giải chi tiết. 

Các em học sinh tự rèn luyện với 10 câu ngẫu nhiên trong mỗi lượt.

Kết quả làm bài có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

11d411

1. giới hạn dãy số

Câu 1 trên 10

11d411

2. giới hạn dãy số

Câu 2 trên 10

11d412

3. giới hạn dãy số

Câu 3 trên 10

11d412

4. giới hạn dãy số

Câu 4 trên 10

11d412

5. giới hạn dãy số

Câu 5 trên 10

11d412

6. giới hạn dãy số

Câu 6 trên 10

11d412

7. giới hạn dãy số

Câu 7 trên 10

11d413

8. giới hạn dãy số

Câu 8 trên 10

11d413

9. giới hạn dãy số

Câu 9 trên 10

11d414

10. giới hạn dãy số

Câu 10 trên 10


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Xem các bài cùng chuyên mục với bài Giới hạn của dãy số tại đây.

Tham gia thảo luận và chia sẻ tài liệu tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.