Cuối kì 1 lớp 11 NTMK

Cuối kì 1 lớp 11 NTMK.

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 lớp 11 NTMK.

Bài rèn luyện gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên theo ma trận. Ma trận đề được xây dựng dựa trên giới hạn nội dung, số câu hỏi và thời gian làm bài cuối kì 1 năm học 2021-2022 của trường THPT chuyên NTMK.

Bài rèn luyện nhằm giúp học sinh trường THPT chuyên NTMK ôn tập kiểm tra cuối kì 1. Các câu hỏi được dựng tự động có thể có độ lệch so với đặc tả.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Làm bài ngay khung dưới đây.

11d111

1. hàm số lượng giác

Câu 1 trên 30

2. hàm số lượng giác

Câu 2 trên 30

11h121

3. tịnh tiến

Câu 3 trên 30

11d121

4. phương trình lượng giác

Câu 4 trên 30

5. phương trình lượng giác

Câu 5 trên 30

6. phương trình lượng giác

Câu 6 trên 30

11h151

7. Đồng biến, nghịch biến

Câu 7 trên 30

11h171

8. vị tự

Câu 8 trên 30

11d131

9. ptlg

Câu 9 trên 30

10. ptlg

Câu 10 trên 30

11d211

11. quy tắc đếm

Câu 11 trên 30

11d221

12. Tổ hợp

Câu 12 trên 30

11h211

13. đường thẳng

Câu 13 trên 30

11d231

14. nhị thức newton

Câu 14 trên 30

15. nhị thức newton

Câu 15 trên 30

16. nhị thức newton

Câu 16 trên 30

11h221

17. đường thẳng song song

Câu 17 trên 30

11d251

18. xác suất

Câu 18 trên 30

19. xác suất

Câu 19 trên 30

11h231

20. đường thẳng và mặt phẳng song song

Câu 20 trên 30

11d112

21. hàm số lượng giác

Câu 21 trên 30

11h172

22. vị tự

Câu 22 trên 30

11h212

23. đường thẳng

Câu 23 trên 30

11d132

24. ptlg

Câu 24 trên 30

11d252

25. xác suất

Câu 25 trên 30

11d122

26. phương trình lượng giác

Câu 26 trên 30

11d222

27. Tổ hợp

Câu 27 trên 30

11h223

28. đường thẳng song song

Câu 28 trên 30

11d253

29. xác suất

Câu 29 trên 30

11d133

30. ptlg

Câu 30 trên 30


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 11 NTMK

Bài ôn tập gồm 30 câu với thời gian làm bài 60 phút, được xây dựng theo ma trận sau:

ChươngNội dungNBTHVDTổng
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giácHàm số lượng giác21111
Phương trình lượng giác cơ bản31
Một số phương trình lượng giác thường gặp21
Tổ hợp – Xác suấtQuy tắc đếm.1 110
Hoán vị; Chỉnh hợp; Tổ hợp.11
Nhị thức Niu – tơn3 
Phép thử và biến cố; Xác suất của biến cố21
Phép dời hình và phép đồng dạngPhép biến hình, phép tịnh tiến1  4
Phép quay, khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau1  
Phép vị tự, phép đồng dạng11 
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian1115
Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song1 
Đường thẳng và mặt phẳng song song1 
  207330

Tham gia thảo luận và tiếp cận các tài liệu khác tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.