Cuối kì 1 lớp 10 NTMK

Cuối kì 1 lớp 10 NTMK.

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 lớp 10 NTMK.

Bài rèn luyện gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên theo ma trận. Ma trận đề được mô phỏng theo cấu trúc đề ôn tập kiểm tra cuối kì 1 năm học 2021-2022 của trường THPT chuyên NTMK.

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. Các câu hỏi ở mức độ 3 và 4 có thể thay thế cho các bài tự luận.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Làm bài ngay khung dưới đây.

10d111

1. mệnh đề

Câu 1 trên 30

10d121 cũ

2. tập hợp

Câu 2 trên 30

10h121 cũ

3. tổng hiệu véc tơ

Câu 3 trên 30

10h141 cũ

4. hệ tọa độ

Câu 4 trên 30

10d211 cũ

5. hàm số

Câu 5 trên 30

10d221 cũ

6. hàm bậc nhất

Câu 6 trên 30

10h211

7. giá trị lượng giác

Câu 7 trên 30

10h221

8. tích vô hướng

Câu 8 trên 30

9. tích vô hướng

Câu 9 trên 30

10. tích vô hướng

Câu 10 trên 30

10d311

11. phương trình

Câu 11 trên 30

12. phương trình

Câu 12 trên 30

10d321

13. phương trình bậc hai

Câu 13 trên 30

14. phương trình bậc hai

Câu 14 trên 30

10d331

15. hệ phương trình bậc nhất

Câu 15 trên 30

10h132 cũ

16. Nhân vec tơ

Câu 16 trên 30

10d132 cũ

17. phép toán tập hợp

Câu 17 trên 30

10h222

18. tích vô hướng

Câu 18 trên 30

10d312

19. phương trình

Câu 19 trên 30

10d322

20. phương trình bậc hai

Câu 20 trên 30

21. phương trình bậc hai

Câu 21 trên 30

10d142 cũ

22. tập hợp số

Câu 22 trên 30

10h142 cũ

23. hệ tọa độ

Câu 23 trên 30

10h212

24. giá trị lượng giác

Câu 24 trên 30

10d232 cũ

25. hàm bậc hai

Câu 25 trên 30

10h143 cũ

26. hệ tọa độ

Câu 26 trên 30

10h223

27. tích vô hướng

Câu 27 trên 30

10d323

28. phương trình bậc hai

Câu 28 trên 30

29. phương trình bậc hai

Câu 29 trên 30

10d233 cũ

30. hàm bậc hai

Câu 30 trên 30


 

Tài trợ

Shopee Lazada Tiki

Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 10 NTMK

Bài ôn tập gồm 30 câu với thời gian làm bài 60 phút, được xây dựng theo ma trận sau:

  Chương Nội dung NB TH VD Tổng Tổng
10 Mệnh đề. Tập hợp Mệnh đề 1     1 4
Tập hợp 1 2   3
Các phép toán tập hợp 0
Các tập hợp số 0
Số gần đúng. Sai số       0
Hàm số bậc nhất và bậc hai Hàm số 1     1 4
Hàm số y = ax + b 1   1
Hàm số bậc hai   1 1 2
Phương trình. Hệ phương trình Đại cương về phương trình 2 1   3 10
Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 2 2 2 6
Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 1     1
Vectơ Vectơ – Các định nghĩa 1 1   2 5
Tổng, hiệu hai vectơ 0
Tích của một số với một vectơ  0
Hệ trục tọa độ 1 1 1 3
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng Giá trị lượng giác 1 1   2 7
Tích vô hướng của hai vectơ 3 1 1 5
Hệ thức lượng trong tam giác       0
      15 10 5 30 30

Tham gia thảo luận và tiếp cận các tài liệu khác tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.