Cuối kì 1 lớp 12

Cuối kì 1 lớp 12.

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 lớp 12.

Bài rèn luyện gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên theo ma trận.

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. Các câu hỏi ở mức độ 3 và 4 có thể thay thế cho các bài tự luận.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

12d111

1. Đồng biến, nghịch biến

Câu 1 trên 50

12d121

2. cực đại, cực tiểu

Câu 2 trên 50

12h111

3. khối đa diện

Câu 3 trên 50

12h131

4. thể tích

Câu 4 trên 50

5. thể tích

Câu 5 trên 50

12d131

6. giá trị lớn nhất

Câu 6 trên 50

12d141

7. tiệm cận

Câu 7 trên 50

12d151

8. đồ thị

Câu 8 trên 50

9. đồ thị

Câu 9 trên 50

12d211

10. lũy thừa

Câu 10 trên 50

11. lũy thừa

Câu 11 trên 50

12d231

12. logarit

Câu 12 trên 50

12h211

13. mặt tròn xoay

Câu 13 trên 50

14. mặt tròn xoay

Câu 14 trên 50

12d241

15. hàm số mũ

Câu 15 trên 50

12d251

16. phương trình mũ

Câu 16 trên 50

12d261

17. bất phương trình mũ, logarit

Câu 17 trên 50

12h221

18. mặt cầu

Câu 18 trên 50

12h222

19. mặt cầu

Câu 19 trên 50

20. mặt cầu

Câu 20 trên 50

12d212

21. lũy thừa

Câu 21 trên 50

12h112

22. khối đa diện

Câu 22 trên 50

12d252

23. phương trình mũ

Câu 23 trên 50

12d142

24. tiệm cận

Câu 24 trên 50

12d262

25. bất phương trình mũ, logarit

Câu 25 trên 50

12d132

26. giá trị lớn nhất

Câu 26 trên 50

12h212

27. mặt tròn xoay

Câu 27 trên 50

28. mặt tròn xoay

Câu 28 trên 50

12d242

29. hàm số mũ

Câu 29 trên 50

30. hàm số mũ

Câu 30 trên 50

12d232

31. logarit

Câu 31 trên 50

12d152

32. đồ thị

Câu 32 trên 50

33. đồ thị

Câu 33 trên 50

12d122

34. cực đại, cực tiểu

Câu 34 trên 50

12h132

35. thể tích

Câu 35 trên 50

36. thể tích

Câu 36 trên 50

37. thể tích

Câu 37 trên 50

12d112

38. Đồng biến, nghịch biến

Câu 38 trên 50

12h213

39. mặt tròn xoay

Câu 39 trên 50

12d263

40. bất phương trình mũ, logarit

Câu 40 trên 50

12d133

41. giá trị lớn nhất

Câu 41 trên 50

12d153

42. đồ thị

Câu 42 trên 50

12d243

43. hàm số mũ

Câu 43 trên 50

12d113

44. Đồng biến, nghịch biến

Câu 44 trên 50

12h133

45. thể tích

Câu 45 trên 50

12d254

46. phương trình mũ

Câu 46 trên 50

12d154

47. đồ thị

Câu 47 trên 50

12h134

48. thể tích

Câu 48 trên 50

49. thể tích

Câu 49 trên 50

12d124

50. cực đại, cực tiểu

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Đề ôn tập gồm 50 câu được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo ma trận sau:

Nội dungNBTHVDVDCTổng
Đơn điệu111 3
Cực trị11 13
GTLN – GTNN111 3
Tiệm cận11  2
Đồ thị22116
Lũy thừa21  3
Lôgarit11  2
Hàm số mũ – lôgarit121 4
Phương trình mũ – lôgarit11 13
Bất phương trình mũ – lôgarit111 3
Đa diện11  2
Thể tích23128
Hình nón, hình trụ221 5
Hình cầu12  3
 18207550

Tham gia thảo luận và tiếp cận các tài liệu khác tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.