Cuối kì 1 lớp 12 NTMK

Cuối kì 1 lớp 12 NTMK.

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 lớp 12 NTMK.

Bài rèn luyện gồm 35 câu trắc nghiệm khách quan. Đề được dựng ngẫu nhiên theo ma trận ôn tập cuối kì 1 năm học 2021 – 2022 của trường THPT chuyên NTMK.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

12d111

1. Đồng biến, nghịch biến

Câu 1 trên 30

12d121

2. cực đại, cực tiểu

Câu 2 trên 30

12h111

3. khối đa diện

Câu 3 trên 30

12h131

4. thể tích

Câu 4 trên 30

12d131

5. giá trị lớn nhất

Câu 5 trên 30

12d141

6. tiệm cận

Câu 6 trên 30

12d151

7. đồ thị

Câu 7 trên 30

12d211

8. lũy thừa

Câu 8 trên 30

12h211

9. mặt tròn xoay

Câu 9 trên 30

12d241

10. hàm số mũ

Câu 10 trên 30

12d251

11. phương trình mũ

Câu 11 trên 30

12d261

12. bất phương trình mũ, logarit

Câu 12 trên 30

12d252

13. phương trình mũ

Câu 13 trên 30

12d142

14. tiệm cận

Câu 14 trên 30

12d132

15. giá trị lớn nhất

Câu 15 trên 30

12h212

16. mặt tròn xoay

Câu 16 trên 30

12d112

17. Đồng biến, nghịch biến

Câu 17 trên 30

12d232

18. logarit

Câu 18 trên 30

12d152

19. đồ thị

Câu 19 trên 30

12d122

20. cực đại, cực tiểu

Câu 20 trên 30

12h132

21. thể tích

Câu 21 trên 30

12h213

22. mặt tròn xoay

Câu 22 trên 30

12d263

23. bất phương trình mũ, logarit

Câu 23 trên 30

12d243

24. hàm số mũ

Câu 24 trên 30

12d113

25. Đồng biến, nghịch biến

Câu 25 trên 30

12h133

26. thể tích

Câu 26 trên 30

12d123

27. cực đại, cực tiểu

Câu 27 trên 30

12d254

28. phương trình mũ

Câu 28 trên 30

12d154

29. đồ thị

Câu 29 trên 30

12h134

30. thể tích

Câu 30 trên 30


 

Tài trợ

Hỗ trợ trang bằng cách bấm vào các sàn thương mại phía dưới khi có nhu cầu mua hàng!
Shopee Lazada Tiki

Đề ôn tập gồm 30 câu được dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi theo ma trận sau:

Nội dungNBTHVDVDCTổng
Đơn điệu111 3
Cực trị111 3
GTLN – GTNN11  2
Tiệm cận11  2
Đồ thị11 13
Lũy thừa1   1
Lôgarit 1  1
Hàm số mũ – lôgarit1 1 2
Phương trình mũ – lôgarit11 13
Bất phương trình mũ – lôgarit1 1 2
Đa diện1   1
Thể tích11114
Nón, trụ111 3
Cầu    0
 1296330

Tham gia thảo luận và tiếp cận các tài liệu khác tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành android.

Cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play.