Hệ phương trình bậc nhất

Hệ phương trình bậc nhất.

Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.

Rèn luyện trực tuyến với 80 câu trắc nghiệm khách quan có lời giải.

Các em học sinh tự rèn luyện với 10 câu ngẫu nhiên trong mỗi lượt.

Kết quả làm bài và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

10d331

1. hệ phương trình bậc nhất

Câu 1 trên 10

2. hệ phương trình bậc nhất

Câu 2 trên 10

3. hệ phương trình bậc nhất

Câu 3 trên 10

10d332

4. hệ phương trình bậc nhất

Câu 4 trên 10

5. hệ phương trình bậc nhất

Câu 5 trên 10

6. hệ phương trình bậc nhất

Câu 6 trên 10

7. hệ phương trình bậc nhất

Câu 7 trên 10

10d333

8. hệ phương trình bậc nhất

Câu 8 trên 10

9. hệ phương trình bậc nhất

Câu 9 trên 10

10. hệ phương trình bậc nhất

Câu 10 trên 10


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Xem các bài cùng chuyên mục tại đây.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android, có thể cài đặt tại đây.

Tham gia thảo luận tại diễn đàn.