Hai đường thẳng chéo nhau

Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.

Rèn luyện trực tuyến với 80 câu trắc nghiệm khách quan có lời giải. 

Các em học sinh tự rèn luyện với 10 câu ngẫu nhiên trong mỗi lượt.

Kết quả làm bài và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

11h221

1. đường thẳng song song

Câu 1 trên 10

2. đường thẳng song song

Câu 2 trên 10

3. đường thẳng song song

Câu 3 trên 10

11h222

4. đường thẳng song song

Câu 4 trên 10

5. đường thẳng song song

Câu 5 trên 10

6. đường thẳng song song

Câu 6 trên 10

7. đường thẳng song song

Câu 7 trên 10

8. đường thẳng song song

Câu 8 trên 10

11h223

9. đường thẳng song song

Câu 9 trên 10

10. đường thẳng song song

Câu 10 trên 10


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Xem các bài cùng chuyên mục với bài Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song tại đây.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành android, có thể cài đặt tại đây.

Tham gia thảo luận hoặc nêu câu hỏi tại diễn đàn.