Giữa kì 1 lớp 10 NTMK

Giữa kì 1 lớp 10 NTMK.

Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 NTMK.

Bài rèn luyện gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên, mô phỏng theo đề cương ôn tập của trường THPT chuyên NTMK. Đề cụ thể được tạo thành có thể không khớp hoàn toàn với các đặc tả trong đề cương ôn tập.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

10h111 cũ

1. vec tơ

Câu 1 trên 25

2. vec tơ

Câu 2 trên 25

10d111

3. mệnh đề

Câu 3 trên 25

4. mệnh đề

Câu 4 trên 25

10d121 cũ

5. tập hợp

Câu 5 trên 25

10h121 cũ

6. tổng hiệu véc tơ

Câu 6 trên 25

7. tổng hiệu véc tơ

Câu 7 trên 25

10d211 cũ

8. hàm số

Câu 8 trên 25

9. hàm số

Câu 9 trên 25

10d152 cũ

10. sai số

Câu 10 trên 25

10d122 cũ

11. tập hợp

Câu 11 trên 25

10h132 cũ

12. Nhân vec tơ

Câu 12 trên 25

10d132 cũ

13. phép toán tập hợp

Câu 13 trên 25

10d112

14. mệnh đề

Câu 14 trên 25

15. mệnh đề

Câu 15 trên 25

10d212 cũ

16. hàm số

Câu 16 trên 25

17. hàm số

Câu 17 trên 25

10h142 cũ

18. hệ tọa độ

Câu 18 trên 25

10d232 cũ

19. hàm bậc hai

Câu 19 trên 25

20. hàm bậc hai

Câu 20 trên 25

21. hàm bậc hai

Câu 21 trên 25

10d143 cũ

22. tập hợp số

Câu 22 trên 25

10h143 cũ

23. hệ tọa độ

Câu 23 trên 25

24. hệ tọa độ

Câu 24 trên 25

10d233 cũ

25. hàm bậc hai

Câu 25 trên 25


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Tham gia thảo luận và tiếp cận các tài liệu khác tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành android, có thể cài đặt tại đây.