Giữa kì 1 lớp 10

Giữa kì 1 lớp 10.

Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 lớp 10.

Bài rèn luyện gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan được dựng ngẫu nhiên theo ma trận.

Các bạn có thể tham khảo, đối chiếu với lời giải chi tiết của các câu hỏi để rèn luyện kĩ năng trình bày. Các câu hỏi ở mức độ 3 và 4 có thể thay thế cho các bài tự luận.

Kết quả và lời giải chi tiết có thể tải về dưới dạng file PDF.

Sẵn sàng rèn luyện ngay khung dưới đây.

10h111 cũ

1. vec tơ

Câu 1 trên 50

10d111

2. mệnh đề

Câu 2 trên 50

3. mệnh đề

Câu 3 trên 50

10d121 cũ

4. tập hợp

Câu 4 trên 50

5. tập hợp

Câu 5 trên 50

10h121 cũ

6. tổng hiệu véc tơ

Câu 6 trên 50

10d131 cũ

7. phép toán tập hợp

Câu 7 trên 50

10d141 cũ

8. tập hợp số

Câu 8 trên 50

9. tập hợp số

Câu 9 trên 50

10h131 cũ

10. Nhân vec tơ

Câu 10 trên 50

10h141 cũ

11. hệ tọa độ

Câu 11 trên 50

10d211 cũ

12. hàm số

Câu 12 trên 50

13. hàm số

Câu 13 trên 50

10d152 cũ

14. sai số

Câu 14 trên 50

10d221 cũ

15. hàm bậc nhất

Câu 15 trên 50

16. hàm bậc nhất

Câu 16 trên 50

10d231 cũ

17. hàm bậc hai

Câu 17 trên 50

18. hàm bậc hai

Câu 18 trên 50

10d112

19. mệnh đề

Câu 19 trên 50

20. mệnh đề

Câu 20 trên 50

10d122 cũ

21. tập hợp

Câu 21 trên 50

10h132 cũ

22. Nhân vec tơ

Câu 22 trên 50

10d132 cũ

23. phép toán tập hợp

Câu 23 trên 50

24. phép toán tập hợp

Câu 24 trên 50

10h112 cũ

25. vec tơ

Câu 25 trên 50

10h122 cũ

26. tổng hiệu véc tơ

Câu 26 trên 50

10d142 cũ

27. tập hợp số

Câu 27 trên 50

28. tập hợp số

Câu 28 trên 50

10d212 cũ

29. hàm số

Câu 29 trên 50

30. hàm số

Câu 30 trên 50

10d222 cũ

31. hàm bậc nhất

Câu 31 trên 50

32. hàm bậc nhất

Câu 32 trên 50

10h142 cũ

33. hệ tọa độ

Câu 33 trên 50

10d123 cũ

34. tập hợp

Câu 34 trên 50

10h123 cũ

35. tổng hiệu véc tơ

Câu 35 trên 50

10d232 cũ

36. hàm bậc hai

Câu 36 trên 50

37. hàm bậc hai

Câu 37 trên 50

10h113 cũ

38. vec tơ

Câu 38 trên 50

10d133 cũ

39. phép toán tập hợp

Câu 39 trên 50

10d213 cũ

40. hàm số

Câu 40 trên 50

10d143 cũ

41. tập hợp số

Câu 41 trên 50

10h114 cũ

42. vec tơ

Câu 42 trên 50

10d223 cũ

43. hàm bậc nhất

Câu 43 trên 50

10h143 cũ

44. hệ tọa độ

Câu 44 trên 50

10h133 cũ

45. Nhân vec tơ

Câu 45 trên 50

10d224 cũ

46. hàm bậc nhất

Câu 46 trên 50

10h144 cũ

47. hệ tọa độ

Câu 47 trên 50

10h134 cũ

48. Nhân vec tơ

Câu 48 trên 50

10d233 cũ

49. hàm bậc hai

Câu 49 trên 50

10d234 cũ

50. hàm bậc hai

Câu 50 trên 50


 

Tài trợ

Máy đọc sách

Tham gia thảo luận hoặc nêu câu hỏi tại diễn đàn.

Học tập, rèn luyện thuận tiện, hiệu quả hơn khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động dùng hệ điều hành android, có thể cài đặt tại đây.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*