Phép chia số phức – Bài giảng

Bài giảng phép chia số phức có thời lượng 26 phút.

Trong bài giảng có các bài thực hành để học sinh thực hiện. Kết quả của bài thực hành là các nhận xét, ghi nhớ để áp dụng vào giải toán.

Sau bài giảng là bài trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu rút ngẫu nhiên từ nhóm 56 câu hỏi. Số lượng câu hỏi đủ để học sinh làm lại nhiều lần.

Các câu hỏi bao gồm các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Bài trắc nghiệm phép chia số phức được xây dựng theo cấu trúc phù hợp với mọi đối tượng.

Mức độ 1

1. Cho số phức \(z=1+i\). Tìm số phức nghịch đảo \(\frac{1}{z}\).

A.
B.
C.
D.

Câu 1 trên 10

2. Tính môđun của số phức \(z=\frac{3-i}{2-i}\).

A.
B.
C.
D.

Câu 2 trên 10

Mức độ 2

3. Cho số phức \(z\) thỏa mãn: \((3+2i)z+{{(2-i)}^{2}}=4+i\). Hiệu phần thực và phần ảo của số phức \(z\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 3 trên 10

4. Tập hợp điểm biểu diễn số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| \frac{z}{z-i} \right|=3\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 4 trên 10

5. Cho hai số phức bất kì \(z\) và \({z}’\) (\(z\ne 0\)). Khẳng định nào sau đây là sai?

A.
B.
C.
D.

Câu 5 trên 10

6. Cho hai số phức bất kì \(z\) và \({z}’\) (\({z}’\ne 0\)). Khẳng định nào sau đây là sai?

A.
B.
C.
D.

Câu 6 trên 10

7. Cho số phức \(z=2+2i\). Số phức \(\frac{1}{\overline{z}}\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 7 trên 10

8. Điểm biểu diễn của số phức \(z\) là \(M\left( 1;2 \right)\). Tọa độ của điểm biểu diễn cho số phức \(w=z-2\bar{z}\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 8 trên 10

Mức độ 3

9. Xét các số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| z-2i+1 \right|=4\), biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức \(w=\left( 12-5i \right)\bar{z}+3i\) là một đường tròn. Tính bán kính \(r\) của đường tròn đó.

A.
B.
C.
D.

Câu 9 trên 10

10. Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| z-2+3i \right|=\left| z-2-3i \right|\) và \(\left| z-1-2i \right|+\left| z-7-4i \right|=6\sqrt{2}\). Gọi \(M\left( x;y \right)\) là điểm biểu diễn số phức \(z\), khi đó \(x\) thuộc khoảng

A.
B.
C.
D.

Câu 10 trên 10


 

Triết Thiềm
Giới thiệu Triết Thiềm 39 bài viết
Giáo viên dạy toán phổ thông, đã dạy qua ba mươi cái niên học. Hiện đang xây dựng trang dạy học toán, làm chuyện vớ vẩn để giải sầu. Nếu thấy thích bài viết, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*