Cộng trừ và nhân số phức – Bài giảng

Các phép toán cộng trừ và nhân số phức.

Bài giảng có thời lượng 33 phút.

Trong bài giảng có các bài thực hành để học sinh thực hiện. Kết quả của bài thực hành là các nhận xét, ghi nhớ để áp dụng vào giải toán.

Sau bài giảng là bài trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu rút ngẫu nhiên từ nhóm 81 câu hỏi. Số lượng câu hỏi đủ để học sinh làm lại nhiều lần.

Các câu hỏi bao gồm các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Bài trắc nghiệm cộng trừ và nhân số phức được xây dựng theo cấu trúc phù hợp với mọi đối tượng.

Mức độ 1

1. Phần thực và phần ảo của số phức \(z=\left( 1+2i \right)i\) lần lượt là

A.
B.
C.
D.

Câu 1 trên 10

2. Cho các số phức \({{z}_{1}}=2+3i\), \({{z}_{2}}=4+5i\). Số phức liên hợp của số phức \(w=2\left( {{z}_{1}}+{{z}_{2}} \right)\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 2 trên 10

3. Cho số phức \(z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\). Tìm số phức \(w=1+z+{{z}^{2}}\).

A.
B.
C.
D.

Câu 3 trên 10

Mức độ 2

4. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| z-1+2i \right|=3\). Tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức \(w=z\left( 1+i \right)\) là đường tròn

A.
B.
C.
D.

Câu 4 trên 10

5. Có bao nhiêu số phức \(z\) thỏa mãn \((1+i)z+(2-i)\overline{z}=13+2i\)?

 

A.
B.
C.
D.

Câu 5 trên 10

6. Cho số phức \(z=a+bi\) \(\left( a,\text{ }b\in \mathbb{R} \right)\) thỏa mãn \(z+1+3i-\left| z \right|i=0\). Tính \(S=a+3b\).

A.
B.
C.
D.

Câu 6 trên 10

7. Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(z+4\bar{z}=7+i\left( z-7 \right)\). Khi đó, môđun của \(z\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 7 trên 10

Mức độ 3

8. Cho hai số phức \(z\), \(w\) thỏa mãn \(\left| z+2w \right|=3\), \(\left| 2z+3w \right|=6\) và \(\left| z+4w \right|=7\). Tính giá trị của biểu thức \(P=z.\overline{w}+\overline{z}.w\).

A.
B.
C.
D.

Câu 8 trên 10

9. Cho các số phức \({{z}_{1}}=-2+i\), \({{z}_{2}}=2+i\) và số phức \(z\) thay đổi thỏa mãn \({{\left| z-{{z}_{1}} \right|}^{2}}+{{\left| z-{{z}_{2}} \right|}^{2}}=16\). Gọi \(M\) và \(m\) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của \(\left| z \right|\). Giá trị biểu thức \({{M}^{2}}-{{m}^{2}}\) bằng

A.
B.
C.
D.

Câu 9 trên 10

10. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của \(m\) để có đúng hai số phức \(z\) thỏa mãn

\(\left| z-\left( 2m-1 \right)-i \right|=10\) và \(\left| z-1+i \right|=\left| \overline{z}-2+3i \right|\)?

A.
B.
C.
D.

Câu 10 trên 10


 

Triết Thiềm
Giới thiệu Triết Thiềm 39 bài viết
Giáo viên dạy toán phổ thông, đã dạy qua ba mươi cái niên học. Hiện đang xây dựng trang dạy học toán, làm chuyện vớ vẩn để giải sầu. Nếu thấy thích bài viết, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*