Số phức – Bài giảng

Bài giảng gồm khái niệm số phức, sự bằng nhau, biểu diễn hình học, môđun và số phức liên hợp.

Bải giảng có thời lượng 30 phút.

Sau bài giảng là bài trắc nghiệm khách quan gồm 20 câu rút ngẫu nhiên từ nhóm 40 câu hỏi.

Các câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu, phù hợp với tất cả đối tượng.

Mức độ 1

1. Trong mặt phẳng phức, cho số phức \(z=1-2i\). Điểm biểu diễn của số phức \(\bar{z}\) là điểm nào sau đây

A.
B.
C.
D.

Câu 1 trên 20

2. Cho số phức \(z\) có biểu diễn hình học là điểm \(M\) ở hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.
B.
C.
D.

Câu 2 trên 20

3. Số phức \(z=5-8i\) có phần ảo là

A.
B.
C.
D.

Câu 3 trên 20

4. Cho số phức \(z=-3+4i.\) Môđun của \(z\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 4 trên 20

5. Cho số phức \(z=2+4i\). Hiệu của phần thực và phần ảo của \(z\) bằng.

A.
B.
C.
D.

Câu 5 trên 20

6. Cho số phức \(z=-1-4i\). Tìm phần thực của số phức \(\overline{z}\).

A.
B.
C.
D.

Câu 6 trên 20

7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.
B.
C.
D.

Câu 7 trên 20

8. Tìm phần thực và phần ảo của số phức \(z=3+2i\).

A.
B.
C.
D.

Câu 8 trên 20

9. Điểm \(M\) trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

A.
B.
C.
D.

Câu 9 trên 20

10. Số phức liên hợp của số phức \(z=1-2i\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 10 trên 20

Mức độ 2

11. Gọi \(A\), \(B\) lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức \({{z}_{1}}=1+2i\); \({{z}_{2}}=5-i\). Tính độ dài đoạn thẳng \(AB.\)

A.
B.
C.
D.

Câu 11 trên 20

12. Cho số phức \(z=a+bi\), \(\left( a,b\in \mathbb{R} \right)\). Mệnh đề nào sau đây sai?

A.
B.
C.
D.

Câu 12 trên 20

13. Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho các điểm \(A\), \(B\) như hình vẽ bên. Trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) biểu diễn số phức nào dưới đây?

A.
B.
C.
D.

Câu 13 trên 20

14. Cho hai số thực \(x\), \(y\) thoả mãn đẳng thức \(x+3i=2+yi\). Khi đó giá trị của \(x\) và \(y\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 14 trên 20

15. Cho bốn điểm \(A\), \(B\), \(C\), \(D\) trên hình vẽ biểu diễn 4 số phức khác nhau. Chọn mệnh đề sai.

A.
B.
C.
D.

Câu 15 trên 20

16. Số phức \(z\) nào sau đây thỏa \(\left| z \right|=\sqrt{5}\) và \(z\) là số ảo?

A.
B.
C.
D.

Câu 16 trên 20

17. Cho bốn điểm \(M\), \(N\), \(P\), \(Q\) là các điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số \(-i\), \(2+i\), \(5\), \(1+4i\). Hỏi, điểm nào là trọng tâm của tam giác tạo bởi ba điểm còn lại?

A.
B.
C.
D.

Câu 17 trên 20

18. Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(\overline{z}-3+i=0\). Môđun của \(z\) bằng

A.
B.
C.
D.

Câu 18 trên 20

19. Cho hai số thực \(a\), \(b\) thoả mãn đẳng thức \(2a+b+15i=10+(a+3b)i\). Khi đó giá trị của \(3a-b\) là

A.
B.
C.
D.

Câu 19 trên 20

20. Gọi \(A,B,C\) lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức \({{z}_{1}}=2\), \({{z}_{2}}=4i\), \({{z}_{3}}=2+4i\) trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy.\) Tính diện tích tam giác \(ABC.\)

A.
B.
C.
D.

Câu 20 trên 20


 

Triết Thiềm
Giới thiệu Triết Thiềm 39 bài viết
Giáo viên dạy toán phổ thông, đã dạy qua ba mươi cái niên học. Hiện đang xây dựng trang dạy học toán, làm chuyện vớ vẩn để giải sầu. Nếu thấy thích bài viết, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem.

2 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*