Toán lớp 11 (27 tài liệu)

Bài tập giới hạn dãy số và giới hạn hàm số

Đăng bởi | Ngày 25/12/2013 2247 lượt xem | bình luận

Tóm tắt kiến thức cơ bản về giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và các dạng bài tập tính giới hạn dãy số, giới hạn hàm số. Bao gồm cả bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận.


Xem hướng dẫn tải tài liệu nếu bạn gặp khó khăn.

Tài liệu cùng chuyên mục