Toán lớp 11 (27 tài liệu)

Bài tập chương 3 hình học 11 – Trần Sĩ Tùng

Đăng bởi | Ngày 23/12/2013 1512 lượt xem | bình luận

Bài tập vectơ trong không gian. Tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau, chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tính góc giữa hai mặt phẳng, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. Tính khoảng cách giữa điểm và đường thẳng, khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.


Xem hướng dẫn tải tài liệu nếu bạn gặp khó khăn.

Tài liệu cùng chuyên mục